Vai trò của người lãnh đạo - C.ty Trung Nguyên

Upload: ChienDoVan.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 270|Tải về: 9|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

chương 1:lý luận 1)lãnh đạo là gì : một số người trong vai trò lãnh đạo là những nhà lãnh đạo xuất sắc trong khi nhiều người chỉ được xem là ông chủ, là chuyên gia kỹ thuật, là quản lý... ngược lại, cũng rất nhiều người không có ở vị trí lãnh đạo nhưng lại được xem là những lãnh đạo xuất sắc.trong

Chương 1:Lý luận

1)Lãnh đạo là gì :

Một số người trong vai trò lãnh đạo là những nhà lãnh đạo xuất sắc trong khi nhiều người chỉ được xem là ông chủ, là chuyên gia kỹ thuật, là quản lý... Ngược lại, cũng rất nhiều người không có ở vị trí lãnh đạo nhưng lại được xem là những lãnh đạo xuất sắc.Trong thế giới đầy biến động như hiện nay, tất cả chúng ta đều cần trở thành lãnh đạo. Ai cũng cần phải trở thành lãnh đạo cho chính mình.

Khái niệm:- Lãnh đạo: Lãnh đạo là quá trình gây cảm hứng cho người khác làm việc chăm chỉ và hiệu quả.Các hoạt động lãnh đạo cơ bản là:

+ Chỉ đạo: Cung cấp các chỉ dẫn và giám thị việc hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên ở mức độ cao nhất

+ Gợi ý: Hướng dẫn, giải thích các quyết định, vạch ra hướng tác nghiệp và giám sát nhân viên thực hiện.

+ Hỗ trợ -động viên: Tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho các cố gắng của nhân viên nhằm hoàn thành nhiệm vụ và chia sẻ trách nhiệm với họ trong việc lựa chọn quyết định, tạo cho nhân viên cơ hội để thoả mãn cao nhất trong công việc.

+ Đôn đốc: Thúc đẩy nhân viên hoàn thành công việc

+ Làm gương trong mọi sự thay đổi

+ Uỷ quyền: Trao trách nhiệm, quyền quyết định và giải quyết vấn đề cho nhân viên. trên các nội dung sau:

- Tầm nhìn

Bất kỳ một nhà lãnh đạo giỏi nào cũng có cảm giác tốt về mục tiêu và có khả năng đưa ra mục tiêu đó.

- Chủ trương

Chủ trương là cái liên kết mọi người với nhà lãnh đạo, là cái mà trong một nhà lãnh đạo hiệu quả thì luôn đi cùng với tầm nhìn.

- Sự tin cậy

Mọi người sẽ không đi theo nhà lãnh đạo trừ khi anh ta cho họ cho thấy sự nhất quán và kiên định.

- Sự bình dị

Những nhà lãnh đạo thành công nhất là những người xem bản thân như là người hỗ trợ cho nhân viên của mình chứ không phải là buộc nhân viên làm việc cho mình.

- Bình tĩnh

Lãnh đạo tốt không làm rối tung mọi vấn đề như thể thế giới sắp sập đến nơi khi có một vấn đề rắc rối nào đó xảy ra. Họ sẽ đưa ra những câu kiểu như "Chúng ta có thể giải quyết việc này".

- Rõ ràng

Những lãnh đạo thực sự biết cách làm sáng tỏ vấn đề. Họ không làm cho nó trở nên phức tạp.

- Tự chủ

Những nhà lãnh đạo thành công nhất biết họ là ai và sẽ không cố gắng "uốn" mình để trở thành những người không phải là họ.

Lãnh đạo là hướng dẫn hoặc chỉ đạo một quá trình hoạt động: Lãnh đạo là gây ảnh hưởng đến hành vi hoặc quan điểm của người khác. Tất cả chúng ta cần trở thành lãnh đạo mà không cần phải quan tâm đến chức danh hay vai trò của chúng ta. Điều này sẽ bắt đầu bằng việc tự lãnh đạo chính mình và dần dần gây ảnh hưởng.

Quá trình trở thành lãnh đạo cũng giống như quá trình trở thành một con người hoàn thiện: Sự phát triển lãnh đạo là sự phát triển cá nhân. Cho dù cuối cùng lãnh đạo là những hoạt động “bên ngoài” nhưng nó phải được bắt đầu từ “bên trong”.

Tất nhiên, sẽ có những bước cơ bản trong quá trình trở thành lãnh đạo. Nhưng cuộc hành trình phát để phát triển cá nhân là quá trình chúng ta tự tìm cho mình một con đường riêng. Mỗi người sẽ cần những điều kiện khác nhau để tạo ra sự khác biệt.

Khi phải đối mặt với những rào cản hoặc thất bại, những người có thể vượt qua những nghịch cảnh, biến chúng thành cơ hội và học tập kinh nghiệm từ đó mới là những người thực sự thành công. Trọng tâm và phạm vi lãnh đạo được định dạng bằng 3 câu hỏi tất yếu: Tôi định đi đến đâu (tầm nhìn của tôi). Tôi tin tưởng vào cái gì (nguyên tắc và giá trị) và tại sao tôi tồn tại (mục đích và nhiệm vụ của tôi)

Thêm vào đó, lãnh đạo nghĩa là chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của chúng ta trong cuộc sống. Các nhà lãnh đạo nhận ra rằng sống là quá trình tích lũy, rằng lựa chọn sẽ quyết định hoàn cảnh nhiều hơn cơ hội. Lãnh đạo phải loại bỏ những con "virus đổ lỗi" - những người luôn cho rằng "tất cả là lỗi của họ và tôi chẳng thể làm gì hơn".

[Ẩn quảng cáo]