Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vai trò của người lao động trong quá quá trình sản xuất vật chất và vấn đề nhân lực ở Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

Cấp:Đại học|Lượt xem:4963|Tải về:16|Số trang:27 | Ngày upload:04/03/2012

mục lục mở đầu1 1 nội dung 1. lý luận của triết học mác về con người 2 2. vai trò của người lao động trong quá trình sản xuất vật chất..... 3 2.1. quá trình sản

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.