/ 27

Vai trò của người lao động trong quá quá trình sản xuất vật chất và vấn đề nhân lực ở Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

Upload: NhokkutebuongbinhBui.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 4958|Tải về: 16|Cấp: Đại học

mục lục mở đầu1 1 nội dung 1. lý luận của triết học mác về con người 2 2. vai trò của người lao động trong quá trình sản xuất vật chất..... 3 2.1. quá trình sản xuất vật chất ..3 2.2. người lao động, mét trong những yếu tố cấu thành của lực lượng sản xuất 4 2.3. vai trò của người lao động trong quá trình sản xuất vật chất 5 3. vấn đề nhân lực ở việt nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế.....7 3.1. đặc điểm đội ngò lao động ở nước ta hiện nay .....8 3.2. thực trạng nguồn nhân lực ở việt nam .. 10 3.3. phương hướng xây dựng con người việt nam hiện nay 11 3.4. biện pháp phát triển nguồn nhân lực tại việt nam 15 3.5. vấn đề "nhõn sự", các biện pháp thu hút nguồn lao động với các doanh nghiệpviệt nam.....19 kết luận ..... .....23 tài liệu...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.