/ 35

Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta

Upload: DungPhanThiHien.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 184|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời mở đầu như mọi người đã biết, kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế phản ánh trình độ phát triển cao của văn minh nhân loại. từ trước đến nay nó tồn tại và phát triển chủ yếu ở các nước chủ nghĩa tư bản, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản. chủ nghĩa tư b

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]