/ 35

Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta

Upload: DungPhanThiHien.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 119|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời mở đầu như mọi người đã biết, kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế phản ánh trình độ phát triển cao của văn minh nhân loại. từ trước đến nay nó tồn tại và phát triển chủ yếu ở các nước chủ nghĩa tư bản, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản. chủ nghĩa tư bản đã biết lợi dụng tối đa ưu thế của kinh tế thị trường để phục vụ cho mục tiêu phát triển tiềm năng kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận, và một cách khách quan nó thúc đẩy lực lượng sản xuất của xã hội phát triển mạnh mẽ. ngày nay, kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa đã đạt tới giai đoạn phát triển khá cao và phồn thịnh trong các nước tư bản phát triển. từ đại hội iv của đảng ( năm 1986 ) đất nước ta...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.