/ 25

Vai trò của NSNN trong việc điều chỉnh và ổn định thị trường ở Việt nam hiện nay

Upload: MaiNguyen.dokovn0|Ngày: 05/05/2012|Lượt xem: 293|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời mở đầu trong lịch sử loài người, nhà nước ra đời trong cuộc đấu tranh của xã hội có giai cấp, nó là sản phẩm của cuộc đấu tranh giai cấp, nhà nước xuất hiện với tư cách là cơ quan có quyền lực công cộng để thực hiện các chức năng để thực hiện chức năng và nhiệm vụ về nhiều mặt như quản lý hành c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]