Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Vai trò của quản trị nhân lực trong tổ chức ngày nay

mục lục lời nói đầu 1 i: khái niệm: 2 1: khái niêm nhân lực, khái niệm nguồn nhân lực. 2 2: khái niệm về quản trị nhân lực, quản lý nhân lực 2 ii: vai trò của q

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:6969|Tải về:17|Số trang:26

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: