/ 26

Vai trò của quản trị nhân lực trong tổ chức ngày nay

Upload: NguyenMinhPhuong.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 8416|Tải về: 23|Cấp: Đại học

mục lục lời nói đầu 1 i: khái niệm: 2 1: khái niêm nhân lực, khái niệm nguồn nhân lực. 2 2: khái niệm về quản trị nhân lực, quản lý nhân lực 2 ii: vai trò của qtnl đối với tổ chức 3 1. bản chất: 4 2. đối tượng của quản trị nhân lực: 5 3. tầm quan trọng của quản trị nhân lực: 5 3.1 các hoạt động quản

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]