/ 14

vai trò của thanh niên – sinh viên trong sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước.

Upload: KienNguyen.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 6607|Tải về: 3|Cấp: Đại học

lời mở đầu hiện nay, trên thế giới, các cuộc cách mạng khoa học và công nghệ vẫn tiếp tục phát triển nhanh chóng với trình độ ngày càng cao, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế thế giới, quốc tế hoá nền kinh tế và đời sống xã hội. nền kinh tế việt nam - với xuất phát điểm thấy kém nền công

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]