/ 34

Vai trò của thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự quản lý của Nhà Nước ở nước ta hiện nay.

Upload: YenTran.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 877|Tải về: 0|Cấp: Đại học

vai trò của thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự quản lý của nhà nước ở nước ta hiện nay. lời mở đầu việt nam là một nước nghèo, nền kinh tế kỹ thuật lạc hậu, trình độ xã hội còn thấp, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào là một câu hỏi lớn và cực kỳ hệ trọng, muốn trả lời thật không đơn giản. suốt một thời gian dài việt nam đã áp dụng mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung mang tính bao cấp. khái niệm thị trường gần nh­ không được đề cập đến. thời gian đó, nước ta chỉ có quan hệ với những quốc gia trong phe xã hội chủ nghĩa- thường xuyên chỉ chờ viện trợ từ liên xô và đông âu. môi trường...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.