/ 34

Vai trò của thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự quản lý của Nhà Nước ở nước ta hiện nay.

Upload: YenTran.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 1101|Tải về: 0|Cấp: Đại học

vai trò của thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự quản lý của nhà nước ở nước ta hiện nay. lời mở đầu việt nam là một nước nghèo, nền kinh tế kỹ thuật lạc hậu, trình độ xã hội còn thấp, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. đi lên

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]