/ 20

Vai trò của trí thức trong sự nghiệp đổi mới CNH-HĐH đất nước

Upload: LuanNguyen.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 5920|Tải về: 11|Cấp: Đại học

* vai trò của trí thức trong sự nghiệp đổi mới cnh-hđh đất nước: trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đảng ta đã nhận thức sâu sắc tư tưởng của v.i. lênin cho rằng, cái thiếu nhất đối với những nước lạc hậu là trình độ văn hoá, khoa học và giá trị dân chủ cần thiết. chính vì thi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]