Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vai trò của vấn đề thực hiện pháp luật

Cấp:Thạc sĩ|Lượt xem:1783|Tải về:0|Số trang:5 | Ngày upload:29/11/2011

vai trò của vấn đề thực hiện pháp luật võ thành long trường chính trị tỉnh bình định. quản lý xã hội bằng pháp luật là phương thức quản lý cơ bản của hầu hết cá

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.