/ 140

Vai trò của văn hoá kinh doanh trong đàm phán thương mại Việt – Nhật

Upload: HoaNgoDong.dokovn|Ngày: 25/10/2012|Lượt xem: 1021|Tải về: 7|Cấp: Đại học

mục lục lời nói đầu chương i: tổng quan về văn hoá kinh doanh và đàm phán thương mại quốc tế 1.1 lý luận chung về văn hoá kinh doanh 1.1.1 mối quan hệ về văn hoá và kinh doanh 1.1.2 khái niệm "văn hoá kinh doanh" 1.1.3 đặc điểm của "văn hoá kinh doanh" 1.1.4 các yếu tố cấu thành nên văn hoá kinh doanh 1.2 đàm phán trong thương mại quốc tế 1.2.1 khái niệm "đàm phán thương mại quốc tế" 1.2.2 đặc điểm của đàm phán thương mại quốc tế 1.2.3 phân loại đàm phán thương mại quốc tế 1.2.4 các giai đoạn đàm phán và các vấn đề cần chú ý 1.3 vai trò của văn hoá kinh doanh đến đàm phán thương mại quốc tế chương ii: vai trò của văn hoá kinh doanh trong đàm phán thương mại việt - nhật 2.1 quá trình hình thành và phát triển quan hệ thương mại việt...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.