Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vai trò của văn hoá kinh doanh trong đàm phán thương mại Việt – Nhật

Cấp:Đại học|Lượt xem:1028|Tải về:7|Số trang:140 | Ngày upload:25/10/2012

mục lục lời nói đầu chương i: tổng quan về văn hoá kinh doanh và đàm phán thương mại quốc tế 1.1 lý luận chung về văn hoá kinh doanh 1.1.1 mối quan hệ về văn ho

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.