Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Vai trò của vốn ODA với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt nam

lời mở đầu vốn và hiệu quả sử dụng vốn là một trong những nhân tố quan trọng tác động đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.các nước đang ph

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:3225|Tải về:20|Số trang:39

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: