/ 39

Vai trò của vốn ODA với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt nam

Upload: NhungNhiNhanh.dokovn|Ngày: 29/03/2012|Lượt xem: 3713|Tải về: 22|Cấp: Đại học

lời mở đầu vốn và hiệu quả sử dụng vốn là một trong những nhân tố quan trọng tác động đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.các nước đang phát triển nói chung và việt nam nói riêng đang phải đương đầu với khó khăn về thiếu vốn do nhu cầu về vốn cho sự phát triển kinh tế rất lớn, song khả năng tích luỹ còn rất hạn chế. bởi vậy, không có con đường nào khác là phải tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nước ngoài. nguồn vốn hỗ trợi phát triển chính thức hay viện trợ phát triển chính thức (official development assistange - oda) là một trong những nguồn vốn huy động từ nước ngoài. đây là nguồn vốn quan trọng để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.