/ 63

Vai trò kích thích lao động của các hình thức tiền lương - tiền thưởng và giải pháp hoàn thiện

Upload: SoiTuyet.dokovn|Ngày: 01/03/2012|Lượt xem: 906|Tải về: 6|Cấp: Đại học

lời mở đầu trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, lao động đã đóng góp một vai trò quyết định và theo cách nói của f.enghen: lao động đã góp phần sáng tạo ra con người. lao động là hoạt động chính của xã hội và sự phát triển của lao động, sản xuất là nền tảng, là thước do sự phát triển của xã hội. lao động là hoạt động của con người. mỗi người tham gia lao động đều có những lý do, mục đích nhất định: lao động để kiếm sống, lao động để tự khẳng định mình; lao động để được thăng chức, cấp; lao động bị bắt buộc... nhưng cho dù lý do nào đi chăng nữa thì lao động luôn là hoạt động có mục đích , có ý thức và sự lỗ lực trong kinh doanh luôn là động lực thúc đẩy xã hội phát triển. ở mỗi thời kỳ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.