/ 24

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Upload: BaoNgo.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 3112|Tải về: 6|Cấp: Đại học

phần thứ nhất: giới thiệu đề tài đêt nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng văn minh từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. cơ chế quản lý kinh tế mới ở nước ta hiện nay là cơ chế thị trường

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]