/ 28

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Upload: LeDem.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 394|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời mở đầu sau ngày đất nước thống nhất (1975) việt nam vẫn tiếp tục duy trì và triển khai cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung trong toàn quốc. việc áp dông cơ chế kinh tế này cả trong điều kiện hoà bình không những không thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với tốc độ như mong muốn, mà trái lại đưa việt nam tiếp tục trượt dài trên con đường suy thoái và khủng hoảng kinh tế. tình trạng trên đã đưa đến hiện tượng "phá rào" để thoát khỏi sự kìm kẹp và o bế của cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, tạo tiền đề cho những quyết sách đầu tiên của đảng và nhà nước cho phép thử nghiệm việc tiếp cận với kinh tế hàng hóa - kinh tế thị trường của các doanh nghiệp nhà nước vào năm 1980-1981 (quyết định 25cp và 26cp) và chỉ thị 100 của...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.