/ 28

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Upload: LeDem.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 503|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời mở đầu sau ngày đất nước thống nhất (1975) việt nam vẫn tiếp tục duy trì và triển khai cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung trong toàn quốc. việc áp dông cơ chế kinh tế này cả trong điều kiện hoà bình không những không thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với tốc độ như mong muốn, mà trái lại đưa việt

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]