/ 11

vai trò then chốt của khoa học kỹ thuật ( KHKT ) đối với sự phát triển kinh tế xã hội

Upload: HoaiNinh.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1906|Tải về: 1|Cấp: Đại học

tiểu luận kỹ thuật quân sự phần 1 trong thế giới ngày nay không một quốc gia nào lại không nhận thức được vai trò then chốt của khoa học kỹ thuật ( khkt ) đối với sự phát triển kinh tế xã hội , củng cố quốc phòng và an ninh . ngày nay chiến lược phát triển kỹ thuật quốc phòng tốt có ý nghĩa quyết định đối với việc phát huy đầy đủ của khkt trong công cuộc hiện đại hoá quốc phòng đối với việc nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia và tăng cường thực hiện cạnh tranh trên thế giới . - lịch sử chiến tranh trải qua ba giai đoạn phát triển : vò khí nóng ,vũ khí lạnh ,vũ khí nhiệt hạch. cả ba giai đoạn trên gắn liền với những phát minh khoa học và kỹ thuật . từ cuối năm 1970 cùng với làn sóng cách mạng mới xâm...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.