/ 24

Vai trò và nội dung của hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp

Upload: MinhNguyet.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 1073|Tải về: 6|Cấp: Đại học

chương i vai trò và nội dung của hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp i . hoạt động xuất khẩu và vai trò của xuất khẩu đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân 1.khái niệm xuất khẩu. hoạt động xuất khẩu là việc bán hàng hoá và dịch vụ cho một quốc gia khác trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương tiện so sánh. tiền tệ ở đây có thể là ngoại tệ đối với một quốc gia hay đối với cả hai quốc gia. mục đích của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu là khai thác được lợi thế của từng quốc gia và phân công lao động quốc tế. khi việc trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia có lợi, các quốc gia đều tích cực tham gia mở rộng hoạt động này và thực tế cũng cho thấy nếu một quốc gia chỉ đóng cửa nền kinh tế...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.