Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vai trò và phương pháp lãnh đạo của Giám đốc doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

Cấp:Đại học|Lượt xem:3005|Tải về:10|Số trang:65 | Ngày upload:13/05/2012

lời nói đầu đã qua rồi cái thời " ai làm giám đốc cũng được " hoặc " sống lâu lên lão làng ". trong cơ chế thị trường, giám đốc không chỉ đơn thuần là nhà lãnh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.