/ 88

Vấn đề cos, bù công suất phản kháng và thị TRƯỜNG điện năng phản kháng

Upload: LeHieuTruong.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 511|Tải về: 0|Cấp: Đại học

đề tài: vấn đề cos , bù công suất phản kháng và thị trường điện năng phản kháng mục lục chương i: tổng quan 1.1vấn đề bù công suất phản kháng trong hệ thống điện 1.2 nguồn công suất phản kháng 1.3.bù kinh tế công suất phản kháng 1.4. phân tích ảnh hưởng của tụ bù đến tổn thất công suất tác dụng và tổn thất điện năng ở lưới phân phối : 1.4.1 lưới phân phối một phụ tải 1.4.2 lưới phân phối có phụ tải phân bố đều trên trục chính 1.5 một số phương pháp tính bù công suất phản kháng 1.5.1 phương pháp xác định dung lượng tụ bù theo biểu đồ công suất phản kháng của phụ tải : 1.5.2 bù công suất phản kháng nâng cao hệ số cos 1.5.3 mô hình bù công suất phản kháng theo điều kiện cực tiểu tổn thất công suất: 1.5.4 mô hình bù công suất phản kháng dựa trên chỉ tiêu tối đa...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.