/ 16

Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng cộng sản Việt Nam

Upload: MinhNgoc.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 727|Tải về: 11|Cấp: Đại học

a. mở đầu1. lý do chọn đề tài:2. mục đích nghiên cứu3. đối tượng nghiên cứu4. phạm vi nghiên cứu5. nhiệm vụ nghiên cứu6. phương pháp nghiên cứu.b. nội dung:i. cơ sở lý luận của vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của đảng cộng sản1. dân tộc và hai xu hướng khách quan của sự phát triển dân tộca. khái niệm dân tộc và đặt trung cơ bản của dân tộcb. hai xu hướng của sự phát triển các dân tộc và biểu hiện của hai xu hướng khách quan đó trong thời đại ngày nay:2. nội dung cương lĩnh của đảng cộng sản:a. các dân tộc hoàn toàn bình đẳng:b. các dân tộc được quyền tự quyết.c. liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc.3. kết luận:ii. thực trạng của vấn đề dân tộc ở việt nam và chính sách dân tộc của đảng và nhà nước trong giai đoạn hiện nay.1. đặc điểm của dân tộc việt nama. dân tộc việt nam là đại gia đình 54 dân tộc anh em.b. các dân tộc trên...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.