/ 33

Vấn đề giải quyết việc làm

Upload: ThuAnHong.dokovn|Ngày: 28/01/2012|Lượt xem: 2447|Tải về: 6|Cấp: Đại học

lời nói đầu việc làm cho người lao động là một trong những vấn đề xã hội có tính chất toàn cầu, là mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia. việt nam trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước đã đạt được những kết quả nhất định trong phát triển kinh tế như: tốc độ tă

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]