/ 10

Vận dụng cặp phạm trù triết học vào phân tích vấn đề tham nhũng hiện nay.

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1282|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lời nói đầu tham nhòng là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà toàn đảng toàn dân cần phải ngăn chặn, và xử lý chiệt để vì những hậu quả mà nó để lại thật là to lớn. tham nhòng làm suy yếu nền kinh tế của đất nước, dẫn đến nhiều tệ nạn trong xã hội, làm tổn hại thanh danh của một nhà nước, thậm chí là cả một chế độ. nó không những xẩy ra ở một nước mà còn diễn ra ở khắp các nước trên thế giới, vì thế chống tham nhòng là một trong mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. việc giải quyết nạn tham nhòng và hậu quả mà nó để lại là hết sức khó khăn và phức tạp, chính vì thế mà đề tài của em còn có nhiều thiếu sót mong thầy cô đóng góp ý kiến, giúp đỡ em. em...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.