/ 10

Vận dụng cặp phạm trù triết học vào phân tích vấn đề tham nhũng hiện nay.

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1616|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lời nói đầu tham nhòng là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà toàn đảng toàn dân cần phải ngăn chặn, và xử lý chiệt để vì những hậu quả mà nó để lại thật là to lớn. tham nhòng làm suy yếu nền kinh tế của đất nước, dẫn đến nhiều tệ nạn trong xã hội, làm tổn hại thanh danh của một nhà nước, thậm c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]