Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vận dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào các tiết luyện tập về quan hệ vuông góc trong hình học không gian ở lớp 11 THPT

Cấp:Thạc sĩ|Lượt xem:3130|Tải về:13|Số trang:99 | Ngày upload:16/04/2012

mở đầu 1. lí do chọn đề tài nghị quyết ban chấp hành tw đảng lần thứ hai khóa viii (1997) đã chỉ rõ "cuộc cách mạng về phương pháp giáo dục phải hướng vào người

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.