/ 75

Vận dụng hệ thống chuẩn mực kiểm toán trong quy trình kiểm toán độc lập BCTC ở các Công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam

Upload: HaHo.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1444|Tải về: 7|Cấp: Đại học

mở đầu 1. sự cần thiết của đề tài hoạt động kiểm toán độc lập là nhu cầu cần thiết cho mọi chế độ xã hội, đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế phát triển. ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc tế, sự phát triển của mỗi quốc gia đều gắn liền với quan hệ phát triển trong khu vực và thế giới. qua hơn 10 năm hoạt động và phát triển, kiểm toán độc lập đã chứng tỏ vai trò quan trọng của mình trong hệ thống công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế tài chính và đóng vai trò tích cực trong việc phát triển nền kinh tế xã hội. kiểm toán độc lập, đặc biệt là kiểm toán bctc mà kết quả của nó là bckt về bctc có ý nghĩa rất quan trọng trước hết về lợi ých của bản thân doanh nghiệp, của nhà đầu tư, lợi ých của...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.