/ 75

Vận dụng hệ thống chuẩn mực kiểm toán trong quy trình kiểm toán độc lập BCTC ở các Công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam

Upload: HaHo.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1549|Tải về: 10|Cấp: Đại học

mở đầu 1. sự cần thiết của đề tài hoạt động kiểm toán độc lập là nhu cầu cần thiết cho mọi chế độ xã hội, đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế phát triển. ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc tế, sự phát triển của mỗi quốc gia đều gắn liền với quan hệ phát triển trong khu vực và thế giới. qua hơn 10

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]