/ 37

Vận dụng khái niệm trọng yếu trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán của kiểm toán Báo cáo tài chính

Upload: KhanhTO.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1566|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu.....1 phần i: cơ sở lý luận về tính trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính.....3 1.1 tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính.....3 1.2 các khái niệm cơ bản về trọng yếu.....5 1.2 tiêu chuẩn để xác định trọng yếu7 7 1.2.1. quy mô7 7 1.2.2 bản chất.....10 10 1.3 vận dụng khái

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]