/ 120

Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C.Mác vào phát triển thị trường lao động ở nước ta

Upload: TheLu.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 1455|Tải về: 2|Cấp: Thạc sĩ

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong suốt mấy chục năm tồn tại nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, ở nước ta, thị trường lao động với tư cách là một bộ phận cấu thành của thị trường, các yếu tố sản xuất đã không được công nhận. điều này có nguồn gốc từ các thành kiến mang tính nhận thức về hàng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]