/ 120

Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C.Mác vào phát triển thị trường lao động ở nước ta

Upload: DucTorres.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 5431|Tải về: 21|Cấp: Đại học

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong suốt mấy chục năm tồn tại nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, ở nước ta, thị trường lao động với tư cách là một bộ phận cấu thành của thị trường, các yếu tố sản xuất đã không được công nhận. điều này có nguồn gốc từ các thành kiến mang tính nhận thức về hàng hóa sức lao động, về việc làm, về thất nghiệp. trong đó, quan điểm về sức lao động là hàng hóa, có thể mua, bán, trao đổi được coi là một điều cấm kỵ. phân bổ lao động được thực hiện chủ yếu bằng sự điều động của nhà nước, thông qua các biện pháp hành chính, mệnh lệnh, rất ýt khi tính đến các nhu cầu của thị trường. các quyết định liên quan đến nguồn lao động, nhất là các quyết định về phân bổ lực lượng lao động, về...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.