/ 14

Vận dụng lý luận tiền lương của Mác để xác định những quan điểm có tính nguyên tắc trong xây dựng chính sách tiền lương ở Việt Nam hiện nay

Upload: HaHo.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 534|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lời nói đầu thu nhập là một yếu tố quan trọng đối với ngành lao động. một trong những thành phân chủ yếu của thu nhập là tiền lương. có thể nói tiền lương là điều kiện đầu tiên ảnh hưởng đến quyết định lùa chọn công việc, lùa chọn cơ quan, nơi làm việc của người lao động; còng nh­ sù hăng say, nhiệt tình, khả năng sáng tạo người lao động. đảng và nhà nước đã luôn có sự thay đổi các chính sách phù hợp nhằm ngày càng cải thiện mức lương cũng như các thu nhập khác cho người lao động. chính các doanh nghiệp, các cơ quan, những nhà quản trị cũng coi thu nhập của người lao động là một chiến lược cần bàn tới. xuất phát từ bối cảnh đó em chọn đề tài: "vận dông lý luận tiền lương của mác để xác định những quan điểm có tính nguyên tắc trong...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.