Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Vận dụng nguyên lý triết học để phân tích, làm rõ thực trạng của nền kinh tế Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá.

mục lục - phần mở đầu - phần nội dung i- cơ sở lý luận triết học dùng làm tiền đề lý luận cho đề tài. 1. nguyên tắc phương pháp luận của qui luật lượng- chất. 2

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:81|Tải về:0|Số trang:16

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: