/ 16

Vận dụng nguyên lý triết học để phân tích, làm rõ thực trạng của nền kinh tế Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá.

Upload: HienLeCuCHi.dokovn|Ngày: 29/10/2012|Lượt xem: 99|Tải về: 0|Cấp: Đại học

mục lục - phần mở đầu - phần nội dung i- cơ sở lý luận triết học dùng làm tiền đề lý luận cho đề tài. 1. nguyên tắc phương pháp luận của qui luật lượng- chất. 2. nguyên tắc phương pháp luận của mối quan hệ nguyên nhân- kết quả. ii- vận dụng nguyên lý triết học để phân tích, làm rõ thực trạng của nền kinh tế việt nam trước xu thế toàn cầu hoá. iii- những giải pháp và kiến nghị. - phần kết luận lời mở đầu kinh tế là ngành không thể thiếu được của mọi quốc gia trên thế giới. chính vì thế, nó chiếm một vai trò quan trọng trong hệ thống nhà nước của mỗi quốc gia. không chỉ có vậy, lĩnh vực kinh tế còn ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội như: chính trị, văn hoá, môi trường... do có vai trò quan trọng như vậy nên...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.