/ 17

Vận dụng nguyên lý về sự phát triển để phân tích tình hình phát triẻn của ngành cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới

Upload: PhuongHang.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 851|Tải về: 0|Cấp: Đại học

đề tài: vận dụng nguyên lý về sự phát triển để phân tích tình hình phát triẻn của ngành cà phê việt nam trên thị trường thế giới mục lục phần mở đầu phần nội dung chương i. thực trạng của ngành cà phê việt nam đối với thế giới 1. những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành cà phê việt nam 2. sự phát triển của ngành cà phê việt nam đối với thị trường thế giới trong những năm qua chương ii. các giải pháp và phương hướng, chiến lược để tiếp tục phát triển ngành cà phê việt nam trên thế giới 1. các giải pháp để tiếp tục phát triển thị trường cà phê việt nam 2. một số phương hướng mục tiêu và chiến lược để tiếp tục phát triển ngành ca phê việt nam trên thế giới phần kết luận tài liệu tham khả</p

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.