/ 92

Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học bài Hình thái kinh tế - xã hội

Upload: TrieuHa.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 2226|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mở đầu 1. lý do chọn đề tài trong dạy học các bộ môn khoa học xã hội, đặc biệt là dạy học môn "những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - lênin", việc vận dụng những nguyên tắc của quá trình dạy học có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả truyền đạt kiến thức của người dạy đến người học,

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]