/ 15

Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào dạy học môn khoa học lớp 4

Upload: KuongAnh.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 2836|Tải về: 15|Cấp: Đại học

đề cương luận văn cao học học viên: ông thị thái hằng líp: k14 gdth tên đề tài: "vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào dạy học môn khoa học líp 4" 1. lý do chọn đề tài ngày nay, nhân loại đang bước vào "nền văn minh của làn sóng thứ ba" mà một trong những đặc điểm cơ bản là cuộc cách mạ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]