Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác vào dạy Ngữ văn lớp 10 ở trường THPT chuyên Lý Tự Trọng - Thành phố Cần Thơ

Cấp:Đại học|Lượt xem:1333|Tải về:10|Số trang:182 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

đề tài: vận dụng phương pháp dạy học hợp tác vào dạy ngữ văn lớp 10 ở trường thpt chuyên lý tự trọng - thành phố cần thơ mục lục mở đầu 1 1. lí do chọn đề tài

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.