/ 182

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác vào dạy Ngữ văn lớp 10 ở trường THPT chuyên Lý Tự Trọng - Thành phố Cần Thơ

Upload: OanhHoang.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1333|Tải về: 10|Cấp: Đại học

đề tài: vận dụng phương pháp dạy học hợp tác vào dạy ngữ văn lớp 10 ở trường thpt chuyên lý tự trọng - thành phố cần thơ mục lục mở đầu 1 1. lí do chọn đề tài 1 2. lịch sử vấn đề 2 3. mục đích nghiên cứu 7 4. phạm vi nghiên cứu 7 5. phương pháp nghiên cứu 7 6. đóng góp mới của luận văn 9 7. kết cấu luận văn 9 chương 1: lý thuyết về dạy học hợp tác 11 1.1. quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm 11 1.1.1. khái niệm dạy học lấy học sinh làm trung tâm 11 1.1.2. vài nét về quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm 11 1.2. lý thuyết về dạy học hợp tác 14 1.2.1. học hợp tác là gì? 15 1.2.2. những ưu điểm của học hợp tác 17 1.2.3. những tính chất cơ bản của sự hợp tác học tập 17 1.2.4. loại hình nhóm, cách chia nhóm 19 1.2.5. các dạng bài tập tln...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.