Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Vận dụng phương pháp dạy học trực quan trong dạy học môn kĩ thuật công nghiệp lớp 11 phổ thông

phần mở đầu 1. lý do nghiên cứu đề tài kỹ thuật công nghiệp là bộ môn mang tính ứng dụng; nó giữ vai trò quan trọng trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:8572|Tải về:16|Số trang:58

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngày tạo: