Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vận dụng phương pháp dạy học trực quan trong dạy học môn kĩ thuật công nghiệp lớp 11 phổ thông

Cấp:Đại học|Lượt xem:9255|Tải về:16|Số trang:58 | Ngày upload:22/11/2011

phần mở đầu 1. lý do nghiên cứu đề tài kỹ thuật công nghiệp là bộ môn mang tính ứng dụng; nó giữ vai trò quan trọng trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.