/ 40

Vận dụng phương pháp điều tra chọn mẫu để điều tra năng suất và sản lượng lúa

Upload: NhungNhiNhanh.dokovn|Ngày: 29/03/2012|Lượt xem: 1171|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời mở đầu từ lâu đời và trong những năm đổi mới, nụng dõn đó góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dõn tộc, giải phóng đất nước, đưa nền nông nghiệp sơ khai tự túc từng bước vươn lên nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, thâm canh, đa canh, chất lượng, phát triển theo hướng sinh thá

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]