/ 40

Vận dụng phương pháp điều tra chọn mẫu để điều tra năng suất và sản lượng lúa

Upload: NhungNhiNhanh.dokovn|Ngày: 29/03/2012|Lượt xem: 955|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời mở đầu từ lâu đời và trong những năm đổi mới, nụng dõn đó góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dõn tộc, giải phóng đất nước, đưa nền nông nghiệp sơ khai tự túc từng bước vươn lên nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, thâm canh, đa canh, chất lượng, phát triển theo hướng sinh thái bền vững, ngày càng hội nhập sâu vào nền nông nghiệp trong khu vực và thế giới. tháng 4/1988, nghị quyết 10 của bộ chính trị về "đổi mới quản lý nông nghiệp" thật sự là quyết sách chính trị lớn nhất, làm bật dậy các nguồn lực tiềm tàng to lớn trong nông thôn, tạo bước ngoặt mới trong nông nghiệp, nông thôn. nghị quyết trung ương 5 (tháng 6/1993) về "tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn đã định hướng con đường phát triển kinh tế, xã...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.