Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN KHỐI 11

Cấp:Đại học|Lượt xem:2161|Tải về:13|Số trang:13 | Ngày upload:27/02/2012

sở giáo dục và đào tạo đồng nai đơn vị: trường thpt nguyễn trãi mã số:..... sáng kiến kinh nghiệm vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn giáo d

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.