Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

vận dụng quy luật lượng-chất vào công cuộc cnh-hđh của việt nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:2387|Tải về:4|Số trang:23 | Ngày upload:16/04/2012

lời mở đầu năm 2006 đã ghi dấu ấn đặc biệt của vn trên con đường cnh hđh xây dựng cnxh. thế và lực của vn chưa bao giờ mạnh như lúc này. nền kinh tế tiếp tục tă

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.