/ 10

Văn học so sánh

Upload: HuyenNgoc.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 671|Tải về: 2|Cấp: Đại học

lời mở đầu vào cuối thế kỷ xviii đầu thế kỷ xix, xã hội phương tây giai cấp tư sản phát triển lên đến đỉnh cao. xã hội loài người chuyển từ xã hội phong kiến sang xã hội tư bản. xã hội tư bản đòi hỏi sự giao lưu về khoa học kỹ thuật, văn hóa trong đó có sự giao lưu văn học giữa các nước. đó chính là điều kiện để bộ môn văn học so sánh ra đời, đánh dấu bằng sự kiện thành lập tổ bộ môn văn học so sánh tại đại học lyon (pháp) vào năm 1896. trước tiên, chúng ta cần khẳng định văn học so sánh không phải là so sánh văn học. bởi lẽ so sánh là một thao tác, một thủ pháp. so sánh văn học là phương pháp của tất cả các ngành nghiên cứu văn học, không phải riêng của văn học so sánh. văn học so sánh là một...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.