Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Văn phong và ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân phường Yên Phụ

phần mở đầu 1.tính cấp thiết của đề tài văn bản quản lý nhà nước có vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản lý. các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa p

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:3551|Tải về:5|Số trang:111

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: ĐHQG HN

Ngày tạo: