/ 111

Văn phong và ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân phường Yên Phụ

Upload: BuiDucNang.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 4103|Tải về: 7|Cấp: Đại học

phần mở đầu 1.tính cấp thiết của đề tài văn bản quản lý nhà nước có vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản lý. các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương đều sử dụng văn bản như những phương tiện chủ yếu, là cơ sở pháp lý để điều hành công việc.văn bản quản lý nhà nước không những là phương tiện ghi lại và truyền đạt thông tin, các quyết định trong quản lý mà còn thể hiện mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước cấp trên với cơ quan trực thuộc, giữa các cơ quan nhà nước với nhau, và giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức, công dân, thể hiện phương thức, lề lối làm việc của từng cơ quan. nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành tw đảng khóa ix khẳng định: "các cơ sở xã, phường, thị trấn là nơi tuyệt đại...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.