Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Văn phong và ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân phường Yên Phụ

Cấp:Đại học|Lượt xem:4128|Tải về:7|Số trang:111 | Ngày upload:29/11/2011

phần mở đầu 1.tính cấp thiết của đề tài văn bản quản lý nhà nước có vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản lý. các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa p

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.