/ 111

Văn phong và ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân phường Yên Phụ

Upload: BuiDucNang.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 4686|Tải về: 12|Cấp: Đại học

phần mở đầu 1.tính cấp thiết của đề tài văn bản quản lý nhà nước có vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản lý. các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương đều sử dụng văn bản như những phương tiện chủ yếu, là cơ sở pháp lý để điều hành công việc.văn bản quản lý nhà nước không những là phư

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]