/ 9

vị trí, tính chất, chức năng của Chính phủ qua bốn bản hiến pháp

Upload: SebastienLe.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 3350|Tải về: 9|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

phần mở đầu trong bộ máy nhà nước, chính phủ là cơ quan được lập ra để tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước trên thực tế, tiến hành hoạt động quản lý, điều hành và đứng đầu hệ thống cơ quan hành chính nhà nước. tuy nhiên, vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như mô hình tổ chức và hình thức hoạt động của chính phủ của các nhà nước khác nhau và ngay trong một nhà nước nhưng ở các giai đoạn lịch sử khác nhau cũng có những khác biệt nhất định. do vậy mỗi lần thay đổi hay sửa đổi hiến pháp – việt nam, thì việc xác định lại vị trí, vai trò của chính phủ - cơ quan hành pháp lại nổi lên một cách gay gắt. vì vậy em xin chọn câu hỏi : “vị trí, tính chất, chức năng của chính phủ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.