/ 9

vị trí, tính chất, chức năng của Chính phủ qua bốn bản hiến pháp

Upload: SebastienLe.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 3958|Tải về: 12|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

phần mở đầu trong bộ máy nhà nước, chính phủ là cơ quan được lập ra để tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước trên thực tế, tiến hành hoạt động quản lý, điều hành và đứng đầu hệ thống cơ quan hành chính nhà nước. tuy nhiên, vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như mô hình tổ chức

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]