Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Vị trí, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1986 - 2002)

mở đầu 1. lý do chọn đề tài năm 1930, đảng cộng sản việt nam ra đời đồng nghĩa với việc giai cấp công nhân nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng.

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:371|Tải về:0|Số trang:43

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngày tạo: