/ 43

Vị trí, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1986 - 2002)

Upload: ChangtraiThangmuoihai.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 565|Tải về: 1|Cấp: Đại học

mở đầu 1. lý do chọn đề tài năm 1930, đảng cộng sản việt nam ra đời đồng nghĩa với việc giai cấp công nhân nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. hơn nửa thế kỷ sau đó, giai cấp công nhân việt nam thông qua đảng tiên phong của mình đã làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình là lãnh đạo quần

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]