Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vị trí, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1986 - 2002)

Cấp:Đại học|Lượt xem:431|Tải về:0|Số trang:43 | Ngày upload:16/04/2012

mở đầu 1. lý do chọn đề tài năm 1930, đảng cộng sản việt nam ra đời đồng nghĩa với việc giai cấp công nhân nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.