/ 14

Việt Nam và tổ chức ASEAN

Upload: ThanhdungVu.dokovn|Ngày: 29/10/2012|Lượt xem: 661|Tải về: 1|Cấp: Đại học

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh khoa đào tạo - tại chức ------- tiểu luận môn học đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam đề tài : việt nam và tổ chức asean svth: phạm duy nam stt: 092 mssv:tp0120091606 lớp : ngoại thương cq : eco pharmacy năm 2009 mục lục : i. lịch sử: ii. nội dung : 1. quá trình gia nhâp tổ chức asean của việt nam, những thuận lợi và khó khăn: a)quá trình gia nhập : b)thuận lợi và khó khăn : -thuận lợi: -khó khăn : 2.những lợi ích và thành tưu đạt được khi việt nam gia nhâp tổ chức asean: a) lợi ích b) thành tựu iii. kết luận lý do chọn đề tài: trong quá trình học tập và qua báo chí em đã được biết asean là một tổ chức kinh tế giúp các quốc gia...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.