/ 55

Vốn cố định và sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp

Upload: ChuLinhchi.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1707|Tải về: 8|Cấp: Đại học

chương 1 vốn cố định và sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp. 1.1. những vấn đề cơ bản về vốn cố định. 1.1.1. tài sản cố định và vốn cố định. 1.1.1.1. tài sản cố định. mét doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều cần phải có hai yếu tố là tư liệu` sản xuất và sức lao động, trong đó tư liệu sản xuất dược chia thành tư liệu lao động và đối tượng lao động. khác với đối tượng lao động (nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm .....) các tư liệu lao động (máy móc thiết bị, nhà xưởng pương tiện vận tải ...) là những công cụ mà con người dùng để tác động vào đối tượng lao động nhằm biến đổi chúng theo mục đích sử dụng của mình. bộ phận quan trọng nhất của tư liệu lao...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.