/ 55

Vốn cố định và sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp

Upload: ChuLinhchi.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1967|Tải về: 11|Cấp: Đại học

chương 1 vốn cố định và sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp. 1.1. những vấn đề cơ bản về vốn cố định. 1.1.1. tài sản cố định và vốn cố định. 1.1.1.1. tài sản cố định. mét doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều cần phải có hai yếu tố là tư liệu` s

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]