Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vốn cố định và sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp

Cấp:Đại học|Lượt xem:1674|Tải về:8|Số trang:55 | Ngày upload:22/11/2011

chương 1 vốn cố định và sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp. 1.1. những vấn đề cơ bản về vốn cố định. 1.1.1. tài sản cố định và

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.