Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

vốn FDI và các ảnh hưởng của nó tới sự phát triển kinh tế ở Việt Nam .

m ở đ ầu mức độ hội nhập về kinh tế của việt nam đang ngày càng sâu sắc thông qua việc đẩy mạnh thu hút fdi cũng như tham dự vào các hiệp ước thương mại vùng,

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:310|Tải về:0|Số trang:14

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: