Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Xác định hoạt tính một số enzyme ngoại bào của vi khuẩn Lactic phân lập từ các sản phẩm lên men truyền thống tại Hà Nội

Cấp:Đại học|Lượt xem:1580|Tải về:2|Số trang:59 | Ngày upload:15/10/2012

đặt vấn đề tinh bột, protein và cellulose là các sản phẩm tự nhiên có vai trò quan trọng, có nhiều ứng dụng trong sản xuất và trong đời sống con người. trong ch

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.