Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Xây dựng bài tập chính tả cho học sinh lớp 2 trong giờ học tự chọn

Cấp:Đại học|Lượt xem:4249|Tải về:4|Số trang:81 | Ngày upload:27/04/2012

mở đầu 1. lí do chọn đề tài: môn học tiếng việt ở trường tiểu học có nhiệm vụ quan trọng vào bậc nhất là trau dồi ngôn ngữ cho học sinh, trang bị cho học sinh n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.