/ 71

Xây dựng bộ bài thí nghiệm mô phỏng cho môn học Cấu kiện điện tử

Upload: DucTrung.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 265|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Trong các phần mềm kể trên thì phần mềm TINA 8 do nhà sản xuất DesignSoft phát hành năm 2008 là một trong số các phần mềm Thiết kế - Mô phỏng mạch điện tử và Vẽ mạch in nổi tiếng nhất hiện nay. TINA 8 là một trong những gói phần mềm mạnh nhất hiện nay dùng để phân tích, thiết kế, mô phỏng tín hiệu số, tín hiệu tương tự, VHDL và kết hợp các mạch điện tử hay các mạch in của chúng.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.