/ 93

Xây dựng chiến lược cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam giai đoạn 2007 – 2015

Upload: HachikoLongVong.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 519|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mục lụclời mở đầuchương 1 cơ sở lý luận về chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng - 7 -1.1 khái niệm về chiến lược - 7 -1.2 chiến lược cạnh tranh - 9 -1.2.1 các chiến lược cạnh tranh tổng quát - 9 -1.2.2 những nguyên tắc cơ bản để xác định một chiến lược cạnh tranh tốt - 12 -1.3 các yếu tố tác động đến chiến lược cạnh tranh của ngân hàng - 13 -1.3.1 các yếu tố thuộc về môi trường bên trong - 13 -1.3.1.1 tiềm lực tài chính - 13 -1.3.1.2 công nghệ - 14 -1.3.1.3 nguồn nhân lực - 15 -1.3.1.4 năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức - 15 -1.3.1.5 hệ thống kênh phân phối & mức độ đa dạng hoá các dịch vụ ngân hàng - 16 -1.3.2 các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài - 17 -1.3.2.1 môi trường vĩ mô - 17 -1.3.2.2...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.