Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Xây dựng chiến lược cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam giai đoạn 2007 – 2015

Cấp:Đại học|Lượt xem:522|Tải về:2|Số trang:93 | Ngày upload:13/08/2012

mục lụclời mở đầuchương 1 cơ sở lý luận về chiến lược cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng - 7 -1.1 khái niệm về chiến lược - 7 -1.2 chiến lược cạnh tranh - 9 -1

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.