/ 40

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngành hàng dược phẩm của công ty cp dược hậu giang

Upload: DaoVanManh.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1982|Tải về: 28|Cấp: Đại học

mục lục — - – [url="/#_toc278143474"]chương i: khái quát về công ty cổ phần dược hậu giang và ngành hàng dược phẩm 1 [url="/#_toc278143475"]1.1 tổng quát về công ty cổ phần dược hậu giang. 1 [url="/#_toc278143476"]1.2 lịch sử hoạt động của công ty. 1 [url="/#_toc278143477"]1.2.1 quá trình hình thành. 1 [url="/#_toc278143478"]1.2.2 quá trình phát triển. 1 [url="/#_toc278143479"]1.3 sơ lược về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty dược hậu giang. 2 [url="/#_toc278143480"]1.3.1 tình hình doanh thu và lợi nhuận của công ty từ 2006 – 2009: 2 [url="/#_toc278143482"]1.3.2 tỷ trọng doanh thu thuần của ngành dược theo cơ cấu 3 nhóm hàng: dược phẩm, thực phẩm chức năng và dược mỹ phẩm qua 3 năm 2007 đến 2009. 3 [url="/#_toc278143484"]1.3.3 tình hình doanh thu của ngành hàng dược phẩm từ 2007 – 2009: 3 [url="/#_toc278143486"]1.4 tình hình phát triển của ngành dược việt nam...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.