Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Xây dựng chiến lược kinh doanh của khách sạn Sheraton

đề án xây dựng chiến lược kinh doanh của khách sạn sheraton mục lục lời cảm ơn 1 chương i: mở đầu 5 i. lý do lựa chọn đề tài 5 ii. giới thiê

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:3460|Tải về:22|Số trang:30

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: