/ 70

Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang

Upload: CaRoPhi.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 536|Tải về: 5|Cấp: Đại học

lời cam đoan em xin cam đoan đây là bài chuyên đề do tự em nghiên cứu, không sao chép từ bất kỳ tài liệu nào. các số liệu sử dụng trong chuyên đề là những số liệu đã được công bố, các trích dẫn trong chuyên đề đều có nguồn rõ ràng. nếu có gì sai sót em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. hà nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011. chữ ký của sinh viên mục lục lời nói đầu 1 chương 1: cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp 3 1.1. khái quát về chiến lược kinh doanh: 3 1.1.1. khái niệm chiến lược: 3 1.1.2. quan niệm về chiến lược kinh doanh: 4 1.1.3. nội dung chính của bản chiến lược kinh doanh: 4 1.1.4. tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh: 5 1.2. các loại chiến lược kinh doanh 5 1.2.1. các cấp chiến lược trong doanh...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.