Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang

Cấp:Đại học|Lượt xem:542|Tải về:5|Số trang:70 | Ngày upload:28/01/2013

lời cam đoan em xin cam đoan đây là bài chuyên đề do tự em nghiên cứu, không sao chép từ bất kỳ tài liệu nào. các số liệu sử dụng trong chuyên đề là những số l

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.